Iedereen heeft zijn eigen dromen, wensen en doelen in het leven. WMO is bedoeld om met de hulp die u vanuit de gemeente ontvangt zelfstandig te kunnen blijven wonen en volledig mee te doen aan de maatschappij. 

Connect Care is gespecialiseerd in individuele begeleiding die gericht is op zelfredzaamheid en het zelfstandig blijven wonen. Connect Care werkt met een multidisciplinair, ambulant team die de ervaring, kennis en kunde heeft om u de juiste hulpverlening te bieden.

Welke hulp kunt u vanuit de WMO krijgen?

Connect Care werkt oplossingsgericht en biedt interculturele ondersteuning die u begrijpt en biedt hulp bij:

  • Zelfredzaamheid en structuur in de dag of week
  • Een schone en leefbare woonomgeving
  • Het leggen en onderhouden van sociale contacten
  • Een nuttige dagbesteding
  • Reizen binnen uw woonplaats en regio
  • Het goed regelen van praktische zaken

Neem contact met ons op

Wilt u graag in aanmerking komen voor hulp uit de WMO? In een keukentafelgesprek kunnen de mogelijkheden besproken worden. Neem daarom contact met ons op. Connect Care kan u afhankelijk van uw situatie, uw wensen en behoeften hulp op maat bieden.