Connect Care biedt gespecialiseerde (interculturele) begeleiding en ondersteuning aan jeugdigen en opvoeders die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, korte of langdurige zorg en individueel of voor het hele gezin. Een veilige omgeving is essentieel voor gezond en kansrijk opgroeien.

Alle kinderen en jeugdigen verdienen een bijzondere en gelukkige plek in de maatschappij. De jeugdhulp van Connect Care is uniek en doelt op het creëren van kansen en een veilig opvoedklimaat die jeugdigen verdienen.

Persoonlijk, betrouwbaar en transparant

Onze begeleiding is persoonlijk, betrouwbaar en transparant:

  • Gezinsbegeleiding
  • Eén-op-één ondersteuning (thuis, op school, stage, werk of ergens anders)
  • Opvoedingsondersteuning en advies aan ouders
  • Sociale weerbaarheidstrainingen
  • Het leren omgaan met sociale situaties met leeftijdsgenoten
  • Psycho-educatie

We kijken graag samen waar behoefte aan is en hoe we hier op een passende manier bij kunnen aansluiten. Onze hulp op maat laat geen kind of jeugdige er alleen voor staan. Wij hechten er waarde aan dat er een goede match is tussen het kind en de begeleider; een professional die het kind begrijpt, iemand die bij de behoeften en de belevingswereld van de jeugdige past.

Alle hulpverleners van Connect Care zijn SKJ geregistreerd.

Kosten en vergoedingen

De begeleiding vanuit Connect Care kan vergoed worden vanuit de Jeugdwet (Gemeente).

Neem contact met ons op

Heb je jeughulp begeleiding nodig of wil je meer weten?

Onze professionele medewerkers ondersteunen je graag!