Connect Care biedt gespecialiseerde ambulante hulpverlening en begeleiding op maat. Ons uitgangspunt is zorg dragen voor de juiste hulp die nodig is om de hulpvraag van onze cliënten te beantwoorden.

In onze aanpak staan weerbaarheid en zelfredzaamheid centraal. Wij streven naar een zelfstandige en veilige leefsituatie voor jong en oud, gezinnen en individuen. Hierbij zetten we ons met passie en empathie in en bieden we maatwerk.

Wie kan bij ons terecht ?

Zowel gezinnen als individuen kunnen bij ons terecht met verschillende problematieken, hierbij kan gedacht worden aan o.a.:

  • Opvoedingsvragen
  • Schulden
  • Problemen in de huiselijke sfeer
  • Participatie
  • Levensvragen
  • Hulp rondom studie en werk
  • Gezondheidsklachten

Wij bieden tevens professionele en deskundige hulp voor kwetsbare gezinnen en jongeren met een migratieachtergrond. Ons team is gespecialiseerd in problematiek gerelateerd aan cultuurverschillen en de multiculturele samenleving. Wij bieden ook begeleiding in andere talen, o.a. Arabisch, Turks, Marokkaans, Farsi, Engels.

Neem contact met ons op

Krijg je het zelf allemaal niet geregeld?

Onze professionele medewerkers ondersteunen je graag!