Connect Care doet er alles aan om kwaliteit te leveren, wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Komt het voor dat u een klacht heeft, bespreekt u deze met ons. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de externe onafhankelijke Klachten en Geschillencommissie. Connect Care is aangesloten bij KlachtenportaalZORG. U kunt contact opnemen met deze klachtencommissie via info@klachtenportaalzorg.nl. Op hun website www.klachtenportaalzorg.nl kunt u het klachtenformulier invullen.

Wij nemen uw klacht in alle gevallen serieus en streven naar een spoedige en passende oplossing.